• All
 • Cloud
  • Solutions
  • Virtualization
 • Data
  • Analytics
  • Big Data
  • Customer Data Platform
 • Digital
  • Digital Marketing
  • Social Media Marketing
 • Finance
  • Cost Management
  • Risk & Compliance
 • Human Resources
  • HR Solutions
  • Talent Management
 • IT Infra
  • App Management Solutions
  • Best Practices
  • Datacenter Solutions
  • Infra Solutions
  • Networking
  • Storage
  • Unified Communication
 • Mobility
 • Sales & Marketing
  • Customer Relationship Management
  • Sales Enablement
 • Security
 • Tech
  • Artificial Intelligence
  • Augmented Reality
  • Blockchain
  • Chatbots
  • Internet of Things
  • Machine Learning
  • Virtual Reality
การเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามที่ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมธนาคารของประเทศไทย

การเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามที่ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมธนาคารของประเทศไทย

HP
Published by: Research Desk Released: Oct 22, 2022

การธนาคารออนไลน์ในประเทศไทยเดินทางมาไกลแล้ว การที่ลูกค้าไว้วางใจในบริการดิจิทัลมากขึ้น ก็หมายความว่าความปลอดภัยทางไซเบอร์นั้นซับซ้อนยิ่งขึ้นเช่นกัน มาตรการความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่อ่อนแอ สามารถนำไปสู่การตกเป็นเป้าหมายที่ง่ายดายของเหล่ามิจฉาชีพในการดูดเงินจากบัญชีโดยไม่ทิ้งร่องรอยใด ๆ หรือการเจาะข้อมูลที่ละเอียดอ่อนผ่านวิธีการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายได้ แล้วคุณจะปกป้องธุรกิจของคุณไว้ได้อย่างไร

โปรแกรมเช่าซื้อ-เช่าใช้จาก HP สามารถให้คุณเลือกอุปกรณ์ที่ต้องการได้ ซึ่งจะมาพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่ปกป้องอุปกรณ์ของคุณจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ และจัดเก็บข้อมูลที่ละเอียดอ่อนผ่านระบบคลาวด์จำนวนมากได้อย่างปลอดภัย

สนับสนุนโดย HP and amp; Intel®

โลโก้ Intel เป็นเครื่องหมายการค้าของ Intel Corporation หรือบริษัทสาขา